برگزاری ازمون بین کارکنان موسسه

موسسه خیریه طبق سنت هر ساله و به منظور نهادینه کردن هر چه بیشتر اهمیت امانت داری و کسب روزی حلال آزمونی را این بار از کتاب مفاسد مال و لقمه حرام نوشته سید اسماعیل گوهری برگزار نمود.این آزمون شامل ۳۰ سوال و در چهار بخش مجزا برگزار گردید.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram