همکاری وهمیاری باکمپ معتادان

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال تلاش کرده است تا همزمان با رفع مشکلات اقتصادی خانواده های نیازمند در حوزه اجتماعی هم به کمک نیازمندان بشتابد در همین راستا این موسسه همکاری خود را با کمپ های معتادان آغاز کرده است و تلاش خواهد کرد تا رویکرد خود را در حوزه آسیب های اجتماعی تقویت کند.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram