تحویل جهیزیه به نوعروس

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در جهت کمک به نوعروسان نیازمند اقدام به تهیه جهیزیه و تحویل آن به یکی از نوعروسان نمود.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram