مکاتبه با مدارس جهت ثبت نام دانش آموزان نیازمند

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای اهداف خیریه خود اقدام به مکاتبه با مدارس جهت ثبت نام دانش آموزان نیازمند نموده است تا این عزیزان از نعمت تحصیل محروم نمانند و همانند دیگر دانش آموزان بدون دغدغه به تحصیل و کسب علم بپردازند

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram