پویش ملی هر ایرانی یک نیکوکار

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای ارتقای تحصیل دانش آموزان نیازمند اقدام به راه اندازی پویش ملی هر ایرانی یک نیکوکار نموده است که در این پویش هر ایرانی با پرداخت ۵۰۰۰۰تومان از تحصیل دانش آموزان نیازمند حمایت کرده که این مبالغ صرف خرید کیف لوازم التحریر لوازم بهداشتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی خواهد گردید .

شماره حساب : ۰۱۰۱۶۳۱۳۰۲۰۰۳

شماره کارت:۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۰۷۵۴۴

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram