جشن بازگشایی مدارس و توزیع سری دوم لوازم التحریر

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال همزمان با بازگشایی مدارس در راستای اهداف خیرخواهانه مراسم جشنی برای دانش آموزان بی بضاعت برگزار کرده و در این مراسم اقدام به توزیع سری دوم لوازم التحریر نمود.

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
درباره 
موسسه