جشن بازگشایی مدارس و توزیع سری دوم لوازم التحریر

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال همزمان با بازگشایی مدارس در راستای اهداف خیرخواهانه مراسم جشنی برای دانش آموزان بی بضاعت برگزار کرده و در این مراسم اقدام به توزیع سری دوم لوازم التحریر نمود.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram