اهدای یخچال به خانواده تحت پوشش

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای بهبود وضع معیشتی خانوار های تحت پوشش خود یک دستگاه یخچال به یکی از این خانواده ها اهدا نمود.

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
درباره 
موسسه