روز جهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک موسسه خیریه خیران کوثر دانیال مراسمی برگزار کرده و در این مراسم به کودکان تحت پوشش خانوارهای خود هدایایی اهدا نمود.

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
درباره 
موسسه