طرح پویش احسان (هر خانواده ده هزار تومان)در ماه

همکاری با موسسه خیریه کوثر دانیال (کمک رسانی به محرومین منطقه با کمترین هزینه اما با بالاترین اجر دنیوی و اخروی )

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
درباره 
موسسه