تهیه و توزیع پیتزا برای خانواده های کم در آمد تحت پوشش

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال اقدام به تهیه و توزیع پیتزا برای خانواده های کم در آمد تحت پوشش توسط خیر بزرگوار آقای یگانه و مجموعه فست فود پیانو کرد.

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram