توزیع تخم مرغ

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای اقدامات خیر خواهانه خود اقدام به توزیع تخم مرغ بین مدد جویان تحت  پوشش خود نمود.

ادامه مطلب »