توزیع مجدد نان وپنیر

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای حمایت از خانواده های تحت پوشش خود اقدام به توزیع مجدد نان و پنیر بین این عزیزان نمود.

ادامه مطلب »