توزیع مرغ تازه

موسسه خیریه خیران کوثر دانیال در راستای اهداف خیرخواهانه خود بین خانواده های تحت پوشش خود اقدام به توزیع مرغ تازه نمود.

ادامه مطلب »