حوزه اصلی فعالیت:  نیکوکاری و امور خیریه

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:حمایت از ایتام

محدوده فعالیت: تهران

اهداف و فعالیتها: درباره ی موسسه خیریه خیران کوثر دانیال
بکن اشک از رخ زرد یتیمان پاک ای منعم به شکر آنکه طفلت چون گل اندر خانه می خندد موسسه خیریه از سال ۱۳۸۶ با مجوز رسمی از وزارت کشور و کمک هیئت امنای مسجد مبارک ۱۴ معصوم(ع) در راستای برپایی عدالت اجتماعی و کمک به نیازمندان و محرومان واقعی شروع به فعالیت نموده و این افتخار خدمت نصیب خود نموده که بیش از ۳۰۰ خانوار را به شکلهای مختلف تحت حمایت داشته باشد نحوه جذب کمک های مردمی: این موسسه کمکهای مردمی رااز طرق مختلف به دست نیازمندان میرساند که بعضی ازآنها به شرح زیرمی باشدوهیچگونه حمایتی ازطرف دولت یا نهادی که زیر نظردولت باشدبه این موسسه نمی شود و فقط از مردم و خیرین مسجد این کمکها جمع آوری شده وبه دست نیازمندان میرسد که به شکل ذیل میباشد :
1. معرفی حامی برای خانواده های تحت پوشش (خیریه خیران کوثر دانیال با معرفی خانواده های ایتام به افراد خیری که باری این نظور اعلام آمادگی نموده اند تلاش می کند تا گامی هرچند کوچک در زمینه کمک به محرومان بردارد)
2. دریافت وجوهات شرعی و نذورات: این خیریه آمادگی دریافت هرگونه وجوهات شرعی نظیر خمس،ردمظالم ، فطریه و کفاره به منظور یاری رساندن به نیازمندان را دارد
3. دریافت از طریق حساب بانکی: که خیرین محترم می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 3/1631302/1 بانک صادرات شعبه حسینی پور واریز نمایند 4. نصب صندوقهای خیریه ( در مکانهای عمومی ومنازل و ادارات)